שירה


כי הנה הסתו, שירי אהבה קצריםכי הנה הסתו, שירי אהבה קצרים
בין חבל ארץ לחלקת מולדתבין חבל ארץ לחלקת מולדת
כהתהוות הפנינהכהתהוות הפנינה
ולא על הלחם לבדוולא על הלחם לבדו
גם תמול גם היוםגם תמול גם היום